Gratis SMSlån utan avgifter är ett minne blott

Under årets början gick konsumentverket till attack mot ett flertal olika svenska snabblån-företag som sysslar med utlåning av pengar via SMS, internetlån eller liknande. Det hela handlade om att konsumentverket ansåg att långivarna har använt vilseledande marknadsföring för att på så sätt locka nya och återkommande kunder att låna pengar av långivarna. Företagen har marknadsfört sina smslån som ”gratis” eller ”helt utan kostnad” och detta är något som konsumentverket numera säger att dem inte får göra.

Dagens tips! Vill du låna pengar snabbt?  Låna upp till 10,000 hos Meddelandelån. Klicka här!

Konsumentverket har utfärdat varningar mot "graits smslån".

Konsumentverket hindrar företag att marknadsföra sina smslån som gratis. Bild: konsumentverket.se

Konsumentverket gick därför ut med en varning till flera olika bolag där dem uppmanade företagen att sluta med denna typ av marknadsföring. Maria Grunditz som arbetar med juridiska frågor på konsumentverket berättade i en artikel för sverigesradio.se att de flesta snabblånföretagen nu har accepterat de nya reglerna, och därför har slutat att använda denna typ av marknadsföring. Hon säger dock att konsumentverket inte har någon klar bild över vad företagen istället kommer att använda för marknadsföring för sina smslån.

Så motiverar konsumentverket varningen

Konsumentverket har alltså förbjudit företag som erbjuder smslån och andra typer av snabblån/mikrolån att använda ord som ”gratis” eller ”utan avgifter” i sin marknadsföring eftersom dem anser att detta är falsk marknadsföring. Dem motiverar sitt beslut genom att säga att även om ett lån kan vara helt fritt från både ränta och avgifter så måste kunderna i slutändan givetvis ändå betala tillbaka de pengar som dem lånat. Därför menar konsumentverket att lånen faktiskt inte är gratis.

Hårda konsekvenser för bolag som inte accepterar varningen

Trots att merparten av de 11 företag som konsumentverket har varnat också har accepterat kravet så hade 2 företag vid tidpunkten för Sveriges Radios artikel inte svarat på varningen. Maria Grunditz berättar att konsumentverket inte kommer att låta dessa företag fortsätta med sin felaktiga marknadsföring. Som en sista utväg skulle konsumentverket kunna driva sådana ärenden till marknadsdomstolen, men i första hand kommer konsumentverket föröka få kontakt med bolagen för att på så sätt få dem att sluta med sin felaktiga marknadsföring. Om bolagen då fortfarande inte svarar så kan konsumentverket utfärda förbudsföreläggande.